Qumështorja Drena është një emër me reputacion në industrinë e qumështit në Kosovë dhe gjendet gati në secilin dyqan andaj kemi edhe plane ambicioze dhe inovative për të zgjeruar marken tonë edhe më tej, pra për të cilen edhe shikojmë përpara për të pasuruar ekipin tonë me individë të rinj dhe entuziastë, me ose pa përvojë në varësi të nevojës në kohë të caktuar për profesione të ndryshme.

Mos hezito, shfrytëzo shansin dhe dëshmoje aftësinë tuaj!

Vende të lira pune për:

2 Pozita për Distributor/e i/e Shitjes

Kualifikimi: CV (EU-Standard) dhe dëshmi mbi kualifikimet dhe përvojën e punës  Të këtë përvojë relevante të punës si Distributor/e i/e shitjes KONKURS (MUNDËSI PUNËSIMI)  Te këtë njohuri të mira komunikuese  Te posedoj patentë shoferin (
Eksperienca:  Të këtë përvojë relevante të punës si Distributor/e i/e shitjes
Preferohet:  Te posedoj patentë shoferin (B,C)


Brand Menaxher/e

Kualifikimi: Diplomë Universitare dhe kualifikime te tjera (e preferuar Fakulteti Ekonomik, drejtimi Marketing, Menaxhment dhe Informatikë)  CV (EU-Standard) dhe dëshmi mbi kualifikimet dhe përvojën e punës  Të këtë përvojë relevante të punës si
Eksperienca:  Të këtë përvojë relevante të punës si menaxher/e i/e shitjes
Preferohet:  Të posedoj patentë shoferin (B,)


2 Pozita për Operator/Inxhinier

Kualifikimi: Diplomë Universitare (Inxhinieri Mekanike, Termoteknikë dhe Termoenergjetikë ose Informatikë Inxhinierike )  CV (EU-Standard) dhe dëshmi mbi kualifikimet dhe përvojën e punës  E preferuar të këtë përvojë relevante të punës si opera
Eksperienca:  E preferuar të këtë përvojë relevante të punës si operator (Pastërizator, Hemogenizator dhe
Preferohet:  Njohja e gjuhëve te huaja (e preferuar gjuha angleze,)


2 Pozita për Merchendisere

Kualifikimi: CV (EU-Standard) dhe dëshmi mbi përvojën e punës  Të këtë përvojë relevante të punës si shitëse Merchendisere/Promotere  Të këtë njohuri të mira komunikuese, aftësi te mira për punë  Njohja e gjuhëve te huaja (e preferuar G
Eksperienca:  Të këtë përvojë relevante të punës si shitëse Merchendisere/Promotere
Preferohet:  Njohja e gjuhëve te huaja (e preferuar Gj.Angleze, Gjermane etj.)


2 Pozita për Menaxher/e i/e Shitjes

Kualifikimi: Diplomë Universitare dhe kualifikime te tjera (e preferuar Fakulteti Ekonomik, drejtimi Marketing, Menaxhment dhe Informatikë)  CV (EU-Standard) dhe dëshmi mbi kualifikimet dhe përvojën e punës  Të këtë përvojë relevante të punës si
Eksperienca:  Të këtë përvojë relevante të punës si menaxher/e i/e shitjes
Preferohet:  Të posedoj patentë shoferin (B,)


2 Pozita për Teknolog/e

Kualifikimi:  Diplomë Universitare (Teknologji-Inxhinieri Ushqimore ose Kimi dhe teknologji Ushqimore)  CV (EU-Standard) dhe dëshmi mbi kualifikimet dhe përvojën e punës  E preferuar të këtë përvojë relevante të punës si teknolog/e – inxhinie
Eksperienca: Preferohet ndonje eksperienc ne kete fushe.
Preferohet:  E preferuar të këtë përvojë relevante të punës si operator (Pastërizator, Hemogenizator dhe Seperator) si dhe ne makina te paketimit te produkteve


Distributer

Kualifikimi: Shkolla e Mesme
Eksperienca: E deshiruar
Preferohet: Përvoja në distribuim


Ju mund të dërgoni CV-në tuaj në posten tonë elektronike info@qumeshtorjadrena.com