Qumështorja DRENA Qumështorja Drena është pjesë e kompanisë R&Rukolli. Nga viti 2013 është filluar puna rreth planit të ndërtimit të Fabrikës për përpunimin e qumështit. Ideja erdhi si shkak i dëshirës dhe vullnetit për të ndërtuar një fabrikë qe do të ofrojë për konsumatorët cilësi dhe llollojëshmeri të qumështit dhe produkteve të qumështit. Konsumatori vendor dhe ai i jashtëm qe do të konsumojë produktet tona do të ketë siguri dhe garancion për cilësi të prodhimit. Qysh nga dita e parë e idesë se ndërtimit kemi konsultuar ekspert të ndryshëm të fushës se prodhimit të qumështit, vendor dhe të jashtëm. Për të ndërtuar një objekte i cili për destinim të vetëm do ta ketë përpunimin e qumështit. Qyshe nga faza projektuese, ndërtuese, organizimi i sistemit të zinxhirit ushqimore, pajisjet dhe gjitha standardet teknike janë nderuar dhe vendosur sipas kritereve më të larta të sistemit të sigurisë ushqimore. Në të gjitha fazat e ndërtimit janë rishikuar me kujdes të gjitha detajet vetëm qe të bëhet një objekt me një sistem i cili do ti plotësojë të gjitha ligjet, rregulloret dhe standardet me të avancuara i cili njëkohësisht do ti qëndroi edhe kohës ne aspektin e risive qe do të paraqiten si kritere për prodhim të qumështit dhe produkteve të qumështit. Për të venë ne jetë një objekte mirë të organizuar dhe pajisure teknikisht, sigurisht duhet një staf i kualifikuar mirë por edhe zanatli i gatimit të produkteve të qumështit. Kemi kontaktuar njerëz të cilët fillimisht kanë dhënë propozimet e tyre. Ne gjithmonë kemi thënë i duam me të mirët. Sot i kemi më të mirët teknolog dhe zanatlijë të gatimit të djathërave. Një ekip qe me dijen dhe duart e tyre prodhojnë produktet e qumështit me të mirat ne vend dhe me gjerë. Puna e tyre është krenari për kompaninë dhe shije e shëndet për konsumatoret. Recetat tona të gatimit të djathërave dhe përpunimit e paketimit të qumështit janë të një niveli me të lartë për siguri dhe cilësi. Kemi testuar dhe shijuar llojëllojëshmeri djathërash nga vende të ndryshme kemi selektuar me të mirat dhe me të kërkuarat. I gjetëm mjeshtrit e këtyre recetave. Ku sot marrin jetë produkte me shije dhe cilësinë më të mirë në fabrikën Drena. Të gjitha produktet tona kanë emra origjinalë. Ku secili konsumatorë do ta ketë të lehtë ta identifikojë produktin e shijes se tije me emrin e veçanet. Ne në vazhdimësi do të hulumtojmë qe te ecim më kohen ne gjetjen edhe të recetave të reja me shije dhe cilësi të reja. Do të prodhojmë llojet e kërkuara nga konsumatorët. Konsumatori ynë gjithmonë do të jetë parësori. E gjithë puna jonë gjithmonë do të ketë varësi nga dëshirat e konsumatorëve tanë. Ata do të jenë klasa me respektuar e jona, pa të cilët ne asnjëherë nuk do të mund të qëndrojmë. Ne do të jemi të sinqertë dhe to të punojmë për të plotësuar shijet e tyre. Gjithmonë do ti trajtojmë si familje jona e ngushtë, duke i shërbyer me produkte te sigurta, cilësore dhe të shëndetshme. Secili ndryshim apo investim yni do të jetë ne shërbim të tyre. Gjithmonë do të garantojmë për produktet tona me emrin tonë.