Ne kemi bërë një rrugë të gjatë drejt arritjes së vizionit tonë për vleren dhe rëndesinë e konsumatorit. Rritja e mëtejshme që kemi parashikuar nga këtu mund të ndodhë vetëm nëpërmjet sinqeritetit dhe përkushtimit të punonjësve tanë. Rr.Rukolli

Qumështorja Drena

Qumështorja Drena është pjesë e kompanisë R&Rukolli. Nga viti 2013 është filluar puna rreth planit të ndërtimit të Fabrikës për përpunimin e qumështit. Ideja erdhi si shkak i dëshirës dhe vullnetit për të ndërtuar një fabrikë qe do të ofrojë për konsumatorët cilësi dhe llollojëshmeri të qumështit dhe produkteve të qumështit. Konsumatori vendor dhe ai i jashtëm qe do të konsumojë produktet tona do të ketë siguri dhe garancion për cilësi të prodhimit.